Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε εκτοπισμένους και επηρεαζόμενους Σύριους ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών, για να λάβουν υποτροφία, για να ξεκινήσουν και να επωφεληθούν από το δικό τους έργο. Επίσης, το έργο αυτό θα παρέχει στους δικαιούχους τις απαραίτητες διοικητικές ικανότητες που θα τους βοηθούσαν να παρουσιάσουν πλήρεις οικονομοτεχνικές μελέτες σχετικά με τα προτεινόμενα έργα τους.

Τα έργα αυτά θα υποβάλλονται αργότερα σε μια εξειδικευμένη Κριτική Επιτροπή η οποία θα μελετήσει και θα πάρει τα καλύτερα σχέδια σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια όπως η ικανότητα να υλοποιηθούν και να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.

Το πρόγραμμα διανομής παρέχει τρόφιμα και είδη εκτός τροφίμων, για να συμβάλει στην ανακούφιση των οικονομικών επιβαρύνσεων  στα πληγέντα και στα εκτοπισμένα στο εσωτερικό άτομα, που πάσχουν από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Η διαδικασία διανομής περιλαμβάνει είδη τροφίμων, διάφορα πακέτα, όπως πακέτα υγείας, πακέτα γραφικής ύλης, πακέτα για γυναίκες, κλινοσκεπάσματα και πακέτα κουζίνας, εκτός από τα στρώματα και ειδικά σετ για νεογέννητα μωρά.v

Η ομάδα του προγράμματος στοχεύει στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων του φοιτητή για να γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας. Το πρόγραμμα συμμετέχει επίσης στην καταβολή μέρους των διδάκτρων των επηρεαζόμενων και εκτοπισμένων φοιτητών, με σκοπό την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης που επωμίζονται οι γονείς τους. Η ομάδα του προγράμματος οργανώνει επίσης μαθήματα γραφής και ανάγνωσης για ενήλικες, καθώς και καλοκαιρινά και χειμερινά βοηθητικά σεμινάρια αποκατάστασης για τους μαθητές των τάξεων των δημοτικών σχολείων και των σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, η ομάδα συμβαδίζει με τα παραδοσιακά μαθήματα στο Δημοτικό και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες των καλοκαιρινών σχολείων, οι οποίες υλοποιούνται για τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων και των σχολών  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρούνται ως μία από τις πρωταρχικές δραστηριότητες που συμμετέχουν στην συμπλήρωση των πληροφοριών της βασικής διδακτέας ύλης των μαθητών, επιπρόσθετα με την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών, δημιουργικών και πρακτικών δεξιοτήτων τους.

Η ομάδα του προγράμματος οργανώνει μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες των δικαιούχων και της αγοράς, όπως η κοσμετολογία, το ράψιμο, η συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών, εκτός από εξειδικευμένα μαθήματα σε γλώσσες, επιστήμες διαχείρισης και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, οι καλύτεροι δικαιούχοι επιλέγονται και εισάγονται στο περιβάλλον εργασίας, όπου λαμβάνουν κατάρτιση για να αποκτήσουν προσωρινή ή μόνιμη απασχόληση, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και του δικαιούχου.

Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει την ενημέρωση για την υγεία σχετικά με μια σειρά από κοινά χρόνια, αναδυόμενα και λοιμώδη νοσήματα, την αναπαραγωγική υγεία και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Επιπλέον, η ομάδα προσφέρει τις αρχές πρώτων βοηθειών, και εισάγει τεχνικές σωστής διατροφής, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε θέματα δημόσιας και ιδιωτικής υγιεινής.

Μέσω αυτού του προγράμματος, ο GOPA-DERD στοχεύει  στις συριακές οργανώσεις και ενώσεις και τις βοηθά να υπηρετούν την κοινωνία με την παρουσίαση οικονομικής υποστήριξης σ’ αυτές προκειμένου να προγραμματίσουν και να εφαρμόσουν μη κερδοσκοπικά έργα, τα οποία θα ωφελήσουν τα κοινωνικά στρώματα. Οι οργανώσεις και οι ενώσεις παρουσιάζουν μελέτες σχετικά με τα έργα τους στην ομάδα του GOPA-DERD, η οποία βοηθά τις οργανώσεις για την οριστικοποίηση της δικής τους πρότασης έργου, έπειτα την παρουσιάζουν σε μια εξειδικευμένη κριτική επιτροπή που, με τη σειρά της, αξιολογεί τα έργα αυτά με βάση ορισμένα κριτήρια όπως ο αριθμός των δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται, η βιωσιμότητα του έργου και οι ανάγκες της Κοινότητας.

Η ομάδα του προγράμματος υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που απορρέουν από τις ανάγκες των Κοινοτήτων που επλήγησαν. Η ομάδα δρα με αυτό τον τρόπο, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους με ένα συμμετοχικό τρόπο, προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητες των μελών τους, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν περισσότερο στην κοινωνία. Φέροντας εις πέρας κάθε πρωτοβουλία, η ομάδα του GOPA-DERD εποπτεύει τους επιλεγμένους από την Κοινότητα υποδοχής εθελοντές, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ώστε να επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό όφελος για την Κοινότητα υποδοχής.

Αυτό το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς στόχους, ο πρώτος είναι η ίδρυση μικρών αναπτυξιακών έργων που θα συμβάλουν στην εξασφάλιση ευκαιριών προσωρινών θέσεων εργασίας για έναν αριθμό εκτοπισμένων και επηρεαζόμενών ατόμων που είχαν χάσει τις δουλειές τους. Ο δεύτερος στόχος είναι απασχολούν εργατικό δυναμικό σε ένα έργο που θα ωφελήσει την κοινωνία ως σύνολο. Το πρόγραμμα λαμβάνει επίσης υπόψη τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, όπως χήρες που στηρίζει τα παιδιά κάτω των 18 ετών, καθώς και οικογένειες που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένα άτομα.

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους και επηρεαζόμενους ή εκείνους που είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της εκτέλεσης πλήρων έργων αποκατάστασης και έργων αποχέτευσης  σε συλλογικά καταφύγια ή ιδιωτικά διαμερίσματα για να παρακινήσουν τις οικογένειες για την ταχύτερη επιστροφή.

Όσον αφορά τα δημόσια ιδρύματα, η ομάδα του προγράμματος στοχεύει στην επαναφορά και την αποκατάσταση των σχολείων και νοσοκομείων, για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.

Ο στόχος αυτού του προγράμματος υλοποιείται με την βοήθεια των εκτοπισμένων και επηρεαζόμενών οικογενειών συριακής καταγωγής, καλύπτοντας την καταβολή του μισθώματός τους για μια ορισμένη περίοδο. Αυτό υλοποιείται μέσω επιτόπιων επισκέψεων που πραγματοποιούνται από την ομάδα του προγράμματος, για να αξιολογεί την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, προκειμένου να βοηθηθούν αυτοί που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

Το πρόγραμμα υγείας στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τα εκτοπισθέντα άτομα και τους ασθενείς που πλήττονται από συγκρούσεις, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος θεραπείας. Η υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει : απειλητικές για τη ζωή συνθήκες, πρόληψη της αναπηρίας και χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο. Υποστηρίζει, επίσης, τις έγκυες γυναίκες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποιοτική προγεννητική περίθαλψη (ANC) και υπηρεσίες μεταγεννητικής περίθαλψης (PNC), καθώς και παραδόσεις χρηματοδότησης για τις έγκυες γυναίκες κάτω, όλα κάτω από εξειδικευμένο έλεγχο. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει φάρμακα, θεραπείες για τον καρκίνο και ανοσοκατασταλτικά, αναπηρικά αμαξίδια και βοηθήματα βάδισης. Ένας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος υγείας είναι να υποστηρίζει εγκαταστάσεις υγείας μέσω της παροχής προς αυτές ιατρικών εμπορευμάτων και μεγάλου ιατρικού εξοπλισμού. Όπως εξαεριστήρες, υπερηχογράφους, θερμοκοιτίδες, μηχανήματα αναισθησίας, και περισσότερα.

Η ύδρευση θεωρείται ως ένα από τα ουσιώδη ανακουφιστικά προγράμματα που υλοποιούνται από την GOPA-DERD. Η δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στο να παράσχουν εναλλακτικές πηγές νερού, με γεωτρήσεις, επένδυση και εξοπλισμό των φρεατίων σε όλη την Συρία, ιδιαίτερα στις επηρεαζόμενες περιοχές που έγιναν μαρτυρικές μετατοπίσεις που προκλήθηκαν από την κρίση. Εκτός από την παροχή νερού, σταθμούς άντλησης με γεννήτριες.

Το πρόγραμμα επίσης διανέμει δεξαμενές νερού καθώς και φίλτρα καθαρισμού νερού για την παροχή ασφαλούς και υγιεινού πόσιμου νερού σε επηρεαζόμενες και εκτοπισμένες οικογένειες, για να μην αναφέρουμε τη διεξαγωγή συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας.

Η ομάδα του προγράμματος ξεκίνησε το έργο της με τις οικογένειες Ιρακινών που μετανάστευσαν στη Συρία. Με την έναρξη της συριακής κρίσης, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί για να περιλαμβάνει τα μέλη των επηρεαζόμενων και εκτοπισμένων οικογενειών της Συρίας. Η ομάδα του προγράμματος στοχεύει να φτάσει σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την ψυχολογική υγεία τους και αυτό τους παρέχει τις αναγκαίες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των πηγών πίεσης. Αυτό θα τους βοηθούσε να πάρουν πίσω την συναισθηματική και ψυχολογική ισορροπία τους. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα στοχεύει να υλοποιήσει δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, δεδομένου ότι έχουν σχεδιαστεί ειδικές δραστηριότητες για παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους.