GOPA
DERD
 

Ποιοι είμαστε

Το Τμήμα Οικουμενικών Σχέσεων και Ανάπτυξης είναι ο φιλανθρωπικός βραχίονας του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας και πάσης Ανατολής. Το DERD ιδρύθηκε το 1994 υπό την εποπτεία του τρισευλογημένου Πατριάρχη Ιγνατίου IV Hazim, δρομολογώντας μια σειρά από προγράμματα αρρωγής και ανάπτυξης η οποία πραγματοποιείται από μια ομάδα εθελοντών που είναι διάσπαρτοι σε όλη τη Συρία. Αυτοί οι εθελοντές εκπαιδεύονται ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων και να τους παρέχουν ανθρωπιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα του “The Sphere Project” Ανθρωπιστική Χάρτη και τις ελάχιστες προδιαγραφές στην ανθρωπιστική δράση.

 
 
 
 

our goals

Οι Στόχοι μας

■ Επιδιώκουμε να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι προσπάθειες γίνονται ώστε να παρέχουμε μια δίκαιη υπηρεσία σε όλους, σε μια προσπάθεια να διαδώσουμε το πνεύμα του ανθρωπισμού, της δικαιοσύνης, της ηρεμίας και της ειρήνης μέσα στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

■ Χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας με διάφορες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να φθάσουμε σε ένα ευρύτερο μέρος εκείνων που έχουν ανάγκη και σ’ εκείνους που επηρεάζονται.p>

■ Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, οι οποίες συμμερίζονται τα οράματα και τους στόχους μας και επιδιώκουμε από κοινού να φτάσουμε στον ψηλότερο βαθμό επαγγελματισμού και μεθόδων στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων των διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιούμε.

 
 
our message

Το μήνυμά μας

■ Μεταμορφώστε την πίστη με φιλανθρωπικές δράσεις και δουλέψετε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του ατόμου και της κοινωνίας

■ Δημιουργήστε μια κοινωνία η οποία να χαρακτηρίζεται από την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των μελών της.

■ Στηρίξετε τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και συμβάλετε στη μείωση των κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών επιπτώσεων της κρίσης που αντιμετωπίζουν τα άτομα: μέσα από τα επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και τη στήριξη των μικρών έργων και την προσφορά καθοδήγησης και συμβουλών.

■ Αναπτύξετε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης και εξασφαλίστε θετική εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Δουλέψτε για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινωνίας μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δυνατότητες των ατόμων όλων των ηλικιών και φύλων.

■ Ενισχύστε την εμπιστοσύνη των δικαιούχων σε προγράμματα DERD με την προσφορά ανθρωπιστικών υπηρεσιών σε οσους έχουν ανάγκη, διατηρώντας την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε ατόμου, σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, την εργασία και την εκπαίδευση.

 
 
slogan

Το σύνθημά μας

Το DERD έχει ως παράδειγμα και ως πρότυπό τον Καλό Σαμαρείτη όπως αναφέρεται στη Βίβλο (Λουκάς 10:25-37) με την παροχή βοήθειας στους άλλους, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, προσφέροντας υπηρεσίες σε κάθε άνθρωπο με την πίστη και την ουδετερότητα.

 
 
 
role

Ο ρόλος του τμήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης

Οι δραστηριότητες του DERD επεκτάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης των Ιρακινών στη Συρία μετά τόν αναγκαστικό εκτοπισμό τους.

εργάζεται σκληρά για να προσφέρει φροντίδα μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προσφέροντας υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την ψυχοκοινωνική στήριξη, τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας και πολλά άλλα. Από την αρχή της συριακής κρίσης το DERD έσπευσε να δρομολογήσει προγράμματα ώστε να καταβάλουν προσπάθειες τα μέλη του να καλύψουν τις ανάγκες των πληγέντων και των εκτοπισθέντων. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους όσο το δυνατό περισσότερο.